Krzysztof Wiesław Żukowski

Remanent końcowy to obowiązek niektórych przedsiębiorców

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy prowadzą m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów mieli obowiązek sporządzenia na koniec roku remanentu końcowego. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym.

Nielegalne zatrudnienie może drogo kosztować

Osoby z Ukrainy, które uciekły przed wojną i przyjechały legalnie do naszego kraju mają przez 18 miesięcy prawo pobytu i pracy w Polsce.

Czy wydatki na remont firmowego mieszkania mogą być kosztem?

Zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym, które będę wynajmował w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy muszę zgłosić urzędowi skarbowemu wybór formy opodatkowania i czy wydatki na remont mogę w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? - pyta czytelnik.

Najem mieszkań mniej opłacalny

Najem mieszkania można rozliczać w działalności gospodarczej, jednak już bez amortyzacji.

Odpis na zakładowy fundusz w kosztach podatkowych

Pracodawca rozliczy odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty jego działalności, jeżeli środki pieniężne zostały wpłacone na rachunek zfśs.

Jednorazowa amortyzacja to pomoc de minimis

Wykorzystanie pomocy lub przekroczenie limitu w ramach de minimis nie uprawnia do skorzystania z tej pomocy ponownie.

Szukasz komuś pracownika, nie rozliczasz podatku u źródła

Gdy polska spółka będzie świadczyć usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej, nie będzie musiała pobierać i płacić z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kiedy przy sprzedaży starego auta można opodatkować marżę

Szczególna procedura VAT marża dotyczy towarów uprzednio nabytych przez przedsiębiorcę w celu dalszej odsprzedaży, nawet jeśli były przez niego wykorzystywane przez dłuższy czas w działalności gospodarczej.

Kiedy usługi IT wolno opodatkować ryczałtem

Informatyk może płacić ryczałt ewidencjonowany od przychodów z działalności gospodarczej, także prowadzonej w formie spółki cywilnej. Stawka zależy od rodzaju wykonywanych prac.

Przyczyny korekty trzeba udokumentować

Likwidacja obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę zwiększyła biurokrację.