Krzysztof Wiesław Żukowski

Czy sprzedaż firmy bez podatku jest możliwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy o VAT, ale w takim przypadku powstanie przychód do opodatkowania.

Czy zaliczka jest przychodem

Zaliczka na poczet dostaw w przyszłości może być przychodem, jeśli ma charakter ostateczny.

Fiskus kontroluje ulgi i inne preferencje

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 lipca ub.r., przywróciła zlikwidowaną przez Polski Ład ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zmieniono jednak jej zasady.

Jak rozliczyć ulgę na złe długi

Ustawa o podatku od towarów i usług w niektórych sytuacjach nakłada obowiązek korekty VAT, np. w przypadku nieuregulowania płatności za dostawę towaru lub wykonaną usługę.

Korekta faktury w walucie obcej

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej.

Fiskus kontroluje Polski Ład

Po zakończeniu okresu składania zeznań podatkowych przychodzi czas na weryfikację rozliczeń i czynności sprawdzające przeprowadzane przez skarbówkę. Przedsiębiorcy mogą się także spodziewać weryfikacji stosowanych przez nich ulg i odliczeń wprowadzonych przez Polski Ład.

Rozliczenia split payment w praktyce

Przedsiębiorcy, którzy posiadają firmowe rachunki bankowe są jednocześnie posiadaczami specjalnego rachunku VAT i niektóre transakcje muszą rozliczyć przez ten rachunek.

Jakie są konsekwencje podatkowe nadpłaty i niedopłaty składek ZUS

Wskutek zmian wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu u części przedsiębiorców powstała nadpłata z tytułu składki zdrowotnej za 2022 rok. W niektórych przypadkach powinni oni skorygować swoje roczne zeznania podatkowe.

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować

Fiskus zgodził się na ujęcie w kosztach podatkowych odpisów od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r., jeśli znajdują się w jednym budynku.

Spór o stawkę VAT od sprzedaży ciastek na wynos

Stawka podatku od towarów i usług zależy od tego, czy przedsiębiorca sprzedaje towar gotowy, czy świadczy usługę wyżywienia.