W maju 2022 r. podatniczka wystąpiła o interpretację przepisów o PIT. Wskazała, że jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, która powstała w 2021 r. w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).

Akcje objęte przez nią w spółce akcyjnej zostały pokryte udziałem w majątku przekształcanej. Kobieta tłumaczyła, że nie wniosła dodatkowych wkładów do spółki akcyjnej. Udziały w spółce z o.o. nabyła w momencie jej zawiązania oraz w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.