- Y. spółka z o.o. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowej. Od 1 stycznia 2022 r. korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zwanego CIT estońskim. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka wybudowała elektrownię wiatrową, a jej odbiór ma nastąpić w najbliższych dniach. Elektrownia została skonstruowana w taki sposób, że wieża (wykonana z metalu) wraz z fundamentami została trwale związana z gruntem. Na szczycie wieży jest zamontowana  turbina, która jest wprawiana w ruch pod wpływem sił powietrza dzięki czemu generuje ona energię mechaniczną. Dzięki sprzętowi elektronicznemu wbudowanemu do elektrowni wiatrowej dochodzi do konwersji energii wiatru w energię mechaniczną, która finalnie generuje energię elektryczną. Pozyskana energia jest przesyłana do kontrahenta posiadającego koncesję, który przesyła ją do finalnych użytkowników. Czy, w oparciu o art. 15 ust. 6, art. 16a ust. 1, art. 16h ust. 1 art. 16i ust. 1 i art. 16k ust. 1 ustawy o CIT, spółka w odniesieniu do: