Popularność porozumień APA w ostatnich latach nieustannie wzrasta, widać to w szczególności po statystykach Krajowej Administracji Skarbowej. Potwierdza to liczba zawartych uprzednich porozumień cenowych (APA). W 2021 roku Szef KAS wydał rekordową liczbę decyzji - zawarto aż 101 porozumień, więcej niż w piętnastoletnim okresie, obejmującym lata 2006-2020. Przyczyną wzrostu zainteresowania APA było wprowadzenie przepisów limitujących zaliczenie określonych grup kosztów wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy, chcąc skorzystać ze zwolnienia z limitowania kosztów, złożyli rekordowo wysoką liczbę wniosków o wydanie APA. Pomimo uchylenia przepisów limitujących koszty, rok 2022 zapowiada się optymistycznie, do końca czerwca KAS wydał już 43 decyzje APA.