Agnieszka Krzyżaniak

Coraz więcej podatników ma obowiązki z zakresu cen transferowych

Od początku 2021 r. dokumentację sporządza się nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi i rozliczeń bezpośrednich z podmiotem z raju podatkowego, ale także wtedy, gdy jego rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na takim terytorium.

Uwaga na restrukturyzacje podmiotów powiązanych wywołane pandemią

Organy nie postawią skutecznie zarzutów o braku korzyści wynikających z reorganizacji firmy, jeżeli z analizy będzie wynikać, że one rzeczywiście wystąpiły, a podatnik poprze swoją argumentację danymi liczbowymi, np. kalkulacjami

Jak sprawdzić czy Covid-19 wpłynął na aktualność zawartego APA

Pandemia mogła zmienić rynkowe warunki rozliczeń, ustalone z KAS w ramach uprzedniego porozumienia cenowego. Dlatego warto zweryfikować decyzję pod tym kątem, aby upewnić się, że nadal chroni ona rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe: planowanie transakcji ułatwi wypełnianie obowiązków sprawozdawczych

Przepisy dotyczące cen transferowych powinny zostać uwzględniane już na etapie planowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Na które aspekty warto zwrócić uwagę, aby czuć się komfortowo w rozliczeniach wewnątrzgrupowych?

Restrukturyzacja firmy z zasadą arm's length a ceny transferowe

Podatnicy powinni przeprowadzać reorganizacje w swoich firmach zgodnie z zasadą arm's length, tj. na warunkach jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach.

Czy warto zainwestować w przygotowanie polityki cen transferowych

Ustalenie procedur, zasad i wytycznych obowiązujących wewnątrz grupy pozwala zapewnić transparentność rozliczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Cen transferowe: kto wypełnia obowiązki dokumentacyjne po połączeniu spółek

W przypadku łączenia udziałów spółki powinny zadbać o prawidłowe określenie podmiotu odpowiedzialnego za właściwe wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych w roku podatkowym, w którym doszło do połączenia.

Fundusze inwestycyjne powinny dbać o ceny transferowe

Fundusze zawierają różnego rodzaju transakcje z ich uczestnikami, z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i ze spółkami powiązanymi z TFI. Powinny więc posiadać potwierdzenie w formie analizy cen transferowych, że stosują warunki rynkowe.

Kiedy podatnik może korzystać z mechanizmu safe harbour

Zastosowanie regulacji o bezpiecznej przystani skutkuje przede wszystkim uznaniem ceny za rynkową, a tym samym odstąpieniem przez organ od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości jego wynagrodzenia.

O cenach transferowych trzeba myśleć już na etapie planowania transakcji

Właściwe udokumentowanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi czy zaraportowanie danych na ten temat powinno być ostatnim obowiązkiem z zakresu cen transferowych i zwieńczeniem całego procesu ich analizy w przedsiębiorstwie.