Agnieszka Krzyżaniak

Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi wiążą się z licznymi obowiązkami wynikającymi z regulacji dotyczących cen transferowych. Jednym z podstawowych jest wymóg ustalania cen na poziomie rynkowym.

Najczęstsze ryzyka w cenach transferowych

Dyrektorzy finansowi i członkowie zarządu nie mogą zapominać o obowiązkach podatkowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

Zbliża się termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Te za 2021 rok większość podatników musi zrealizować na koniec grudnia. Choć nie należą one do najprostszych, trzeba stawić im czoła.

Jak uzyskać uprzednie porozumienie cenowe

Warto sięgnąć po APA dla najbardziej wartościowych transakcji, np. podstawowej działalności, która kierowana jest głównie do podmiotów powiązanych, aby zapewnić bezpieczeństwo z perspektywy cen transferowych dla istotnej części biznesu.

Transakcje korporacyjne z dokumentacją cen transferowych czy bez

Identyfikacja zdarzeń gospodarczych objętych obowiązkiem dokumentacyjnym wciąż sprawia podatnikom wiele problemów. Dotyczy to m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz dobrowolnego umorzenia udziałów.

Kiedy trzeba sporządzić grupową dokumentację cen transferowych

W Master File wykazywane są informacje odnoszące się do struktury własności w grupie, finansowania dłużnego grupy oraz innych istotnych kwestii, np. posiadanych wartości niematerialnych i prawnych czy działań badawczo-rozwojowych.

Polski Ład uchylił limitowanie kosztów. A co z APA?

Zmiana wprowadzona od 1 stycznia jest korzystna, ale jednocześnie powoduje wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z uprzednich porozumień cenowych.

Co się zmieniło w cenach transferowych po Polskim Ładzie

Od 1 stycznia znowelizowano regulacje dotyczące obowiązków o charakterze sprawozdawczym. Podatnicy mogą liczyć także na dodatkowe zwolnienia ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Coraz więcej podatników ma obowiązki z zakresu cen transferowych

Od początku 2021 r. dokumentację sporządza się nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi i rozliczeń bezpośrednich z podmiotem z raju podatkowego, ale także wtedy, gdy jego rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na takim terytorium.

Uwaga na restrukturyzacje podmiotów powiązanych wywołane pandemią

Organy nie postawią skutecznie zarzutów o braku korzyści wynikających z reorganizacji firmy, jeżeli z analizy będzie wynikać, że one rzeczywiście wystąpiły, a podatnik poprze swoją argumentację danymi liczbowymi, np. kalkulacjami