Agnieszka Krzyżaniak

Zabezpieczenie cen transferowych w usługach wewnątrzgrupowych

Usługi wewnątrzgrupowe stanowią trzon funkcjonowania grup kapitałowych, umożliwiając im efektywne zarządzanie zasobami oraz optymalizację kosztów. Transakcje usługowe budzą jednocześnie szczególne zainteresowanie organów skarbowych.

Trzeba zawczasu zadbać o rynkowy charakter rozliczeń

Planowanie i zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi, stanowiącymi integralny element działalności biznesowej grup kapitałowych, jest kluczowe z perspektywy efektywnego funkcjonowania podmiotów w grupie.

Wymogi podatkowe dotyczące analiz porównawczych dla transakcji z podmiotami powiązanymi

W ostatnim czasie organy podatkowe coraz częściej interesują się tematyką cen transferowych i podejmują coraz więcej kontroli w tym zakresie.

Co się zmieniło w obowiązkach sprawozdawczych

Terminy związane z wypełnieniem obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych przypadają w tym roku wcześniej niż w ostatnich latach.

Trzeba regularnie analizować warunki transakcji finansowych na rynku

Sytuacja ekonomiczna związana ze wzrostami stóp procentowych oraz wysoka inflacja spowodowały zwiększenie liczby transakcji finansowych realizowanych przez podmioty powiązane. Zmiany w gospodarce mogą wpływać na warunki tych transakcji.

Podmiot powiązany w ujęciu podatkowym i rachunkowym

Polskie regulacje w zakresie podatków i rachunkowości inaczej podchodzą do definicji pojęcia podmiotu powiązanego. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowych.

Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi wiążą się z licznymi obowiązkami wynikającymi z regulacji dotyczących cen transferowych. Jednym z podstawowych jest wymóg ustalania cen na poziomie rynkowym.

Najczęstsze ryzyka w cenach transferowych

Dyrektorzy finansowi i członkowie zarządu nie mogą zapominać o obowiązkach podatkowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

Zbliża się termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Te za 2021 rok większość podatników musi zrealizować na koniec grudnia. Choć nie należą one do najprostszych, trzeba stawić im czoła.

Jak uzyskać uprzednie porozumienie cenowe

Warto sięgnąć po APA dla najbardziej wartościowych transakcji, np. podstawowej działalności, która kierowana jest głównie do podmiotów powiązanych, aby zapewnić bezpieczeństwo z perspektywy cen transferowych dla istotnej części biznesu.