Sprawa dotyczyła spółki ze 100 proc. kapitałem gminy. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że działa jako „ramię” samorządu w realizacji jego zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Zauważyła, że z powodu szybkiego rozwoju gminy istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna przestaje być wystarczająca. Niemniej z uwagi na ograniczone środki samodzielne sfinansowanie przez spółkę tych inwestycji w rozsądnym horyzoncie czasowym nie jest możliwe. Dlatego rozważana jest możliwość wsparcia finansowego przez inwestora, który jest zainteresowany szybką rozbudową infrastruktury, warunkującej możliwość realizacji jego zamierzeń deweloperskich.