Zakres zwolnienia z VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe budził przez lata liczne wątpliwości. Od 10 maja już tak nie jest, za sprawą rozporządzenia ministra finansów wprowadzającego nowe zwolnienie z VAT. Tym razem dotyczy bezpośrednio samorządów i ma im pomóc w ulepszaniu ich polityki mieszkaniowej.

– Nowe zwolnienie z VAT dla wynajmu nieruchomości mieszkalnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego może mieć szczególne znaczenie, gdy trzeba zapewnić lokale mieszkalne milionom uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce. Rozporządzenie istotnie wpływa na zasady wynajmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz jednostek samorządu. Dotychczas takie usługi były opodatkowane stawką 23 proc. – wyjaśnia Wojciech Słapczyński z kancelarii Mariański Group.

Czytaj więcej

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Wątpliwości dotyczące traktowania usługi wynajmu w VAT ostatecznie rozwiały orzeczenia sądów administracyjnych, które uznały, że na gruncie ustawy zwolnienie ma zastosowanie jedynie przy „bezpośrednim” wynajmie nieruchomości na cele mieszkaniowe. To dobra wiadomość nie tylko dla doradców podatkowych, którzy przyznają, że organy podatkowe zajmowały niekiedy stanowisko odmienne od prezentowanego przez MF, a to było dla nich największym kłopotem.

– Chodziło o sytuację, w której nieruchomość mieszkalna była wynajmowana na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe. Niestety, przyjęcie takiej wykładni skutkowało tym, że jeśli w łańcuchu między właścicielem nieruchomości a najemcami pojawiała się JST jako swoisty pośrednik, otrzymywała fakturę z VAT, którego następnie nie mogła odliczyć. Podatek VAT był więc kosztem, który w praktyce przekładał się na cenę wynajmu – tłumaczy dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Dzięki zmianie rozporządzenia po 10 maja JST otrzymają fakturę bez VAT.

Rozwiązanie zawarte w rozporządzeniu jest zgodne z prawem UE, na takie działanie pozwala dyrektywa o VAT.

– Pamiętać jednak należy, że VAT to podatek, który ma dwa końce. Z jednej strony oznacza, iż JST nie będą obciążane VAT zawartym w cenie najmu lokalu przeznaczonego na podnajem dla celów mieszkaniowych. Z drugiej zaś, podmiot wynajmujący lokal do JST pozbawiony zostanie prawa do odliczenia VAT. Jak zatem często bywa ze zmianami podatkowymi, dla jednych będą pozytywne, dla innych mogą być negatywne – komentuje Joanna Rudzka, doradca podatkowy.