Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Dzięki podatkowej preferencji gminom łatwiej będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.

Publikacja: 12.05.2022 07:42

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Foto: Adobe Stock

Od 10 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów wprowadzające nowe zwolnienie z VAT. Ma pozytywnie wpłynąć na politykę mieszkaniową samorządów.

Z rozporządzenia wynika, że zwolnione z VAT są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych (lub ich części) świadczone na rzecz:

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

b) samorządowych jednostek organizacyjnych,

c) jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego, które nie są społecznymi agencjami najmu.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie nieruchomości na wynajem lub dzierżawę dla osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Jak pisze Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, do tej pory zwolniony z VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz społecznych agencji najmu. Preferencji nie można było stosować, jeśli usługa była świadczona jednostkom samorządu terytorialnego. Musiała więc być opodatkowana. Jednostka samorządu terytorialnego nie mogła natomiast odliczyć VAT zawartego w cenie ze względu na to, że dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze zwolnienia.

W takiej sytuacji koszt nieodliczonego VAT był z reguły uwzględniany w kwocie czynszu. Wpływało to na zwiększenie kosztów wynajmu dla ostatecznych użytkowników i negatywnie oddziaływało na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla resort finansów.

Nowe zwolnienie ma ułatwić wspieranie lokalnych społeczności w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Dotyczyć będzie m.in. najmu dokonywanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Z tego przepisu wynika, że SIM może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie, jednoosobowej spółce gminnej lub związkowi międzygminnemu w celu podnajmowania go osobie fizycznej.

Z oceny skutków regulacji wynika, że może mieć negatywny wpływ na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 9 maja 2022 r., poz. 971

Czytaj więcej

Kiedy gmina jest podatnikiem VAT
Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"