Fiskus ułatwia pracodawcom rozliczenie Ukraińców

Zagranicznego zleceniobiorcę można od początku traktować jak polskiego rezydenta, jeśli oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych jest tutaj.

Publikacja: 12.05.2022 07:38

Fiskus ułatwia pracodawcom rozliczenie Ukraińców

Foto: Adobe Stock

Pracodawcy coraz częściej pytają skarbówkę, jak prawidłowo rozliczyć zleceniobiorców z Ukrainy.

Z najnowszych interpretacji wynika, że decyduje o tym złożone przez cudzoziemców oświadczenie, gdzie znajduje się ich ośrodek interesów życiowych.

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie agencji pracy tymczasowej. Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która ma tu ośrodek interesów życiowych lub przebywa tutaj ponad 183 dni w roku podatkowym. Wyjaśnił, że jeśli zleceniobiorca złoży oświadczenie, w którym na dzień jego złożenia i na przyszłość deklaruje swój ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce, to płatnik powinien od początku traktować go jako osobę, która ma miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o PIT. To oznacza, że oblicza zaliczki na podatek na zasadach ogólnych. Za okres współpracy sporządza wówczas informację PIT-11.

Zdarza się też, że ukraiński zleceniobiorca zmienia w trakcie roku podatkowego oświadczenie o ośrodku interesów życiowych. Przykładowo najpierw deklaruje, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się w Ukrainie, a w trakcie roku podatkowego składa nową deklarację, w której wskazuje Polskę. Wówczas za decydujący uznaje się moment złożenia zmienionego oświadczenia.

Jeśli Ukrainiec przebywa na terytorium RP krócej niż 183 dni w roku podatkowym, to od momentu zmiany tego oświadczenia płatnik powinien stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce.

Jeśli natomiast okres pobytu przekracza 183 dni, to płatnik po przekroczeniu tego okresu powinien stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. „Otrzymanie więc w tej sytuacji oświadczenia, że centrum interesów osobistych lub gospodarczych mieści się w Polsce (zmiana dotychczasowego oświadczenia) pozostanie bez wpływu na ustalenie momentu, od którego płatnik stosuje te zasady – stwierdził dyrektor KIS.

Płatnik powinien wystawić wówczas dwie informacje:

– IFT-1R za okres, w którym centrum interesów osobistych podatnika znajdowało się w Ukrainie lub za pobyt w Polsce do 183 dni w roku podatkowym oraz

– PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki według art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

Z interpretacji wynika też, że brak numeru PESEL lub NIP nie ma tu znaczenia.

„Brak dostarczenia płatnikowi identyfikatorów podatkowych przez zleceniobiorcę nie wpływa na uznanie ich za rezydentów lub nierezydentów podatkowych w Polsce, a tym samym na pobieranie zaliczek na podatek na zasadach ogólnych” – mówi szef KIS.

Pracodawcy coraz częściej pytają skarbówkę, jak prawidłowo rozliczyć zleceniobiorców z Ukrainy.

Z najnowszych interpretacji wynika, że decyduje o tym złożone przez cudzoziemców oświadczenie, gdzie znajduje się ich ośrodek interesów życiowych.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję