Ministerstwo Finansów chce odejść od dzisiejszej zasady, w myśl której w procesie produkcji i transportu ubytki mogą sięgać tylko sztywnej normy, a jej przekroczenie skutkuje nałożeniem podatku. Według projektu noweli do ustawy o akcyzie będzie można uznać ubytki dowolnej wielkości, byle tylko udowodnić ich naturalny charakter.

Zmiany dotyczą też dokumentacji przemieszczania wyrobów akcyzowych (niektóre dokumenty papierowe zastąpią elektroniczne). Nowela ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne