Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół - jaka stawka VAT

Sprzedaż tablicy interaktywnej dla przedsiębiorcy odprzedającego go dalej placówce oświatowej nie korzysta z preferencyjnych zasad opodatkowania. Aby je zastosować, dostawa urządzeń musi być dokonana bezpośrednio dla szkoły.

Publikacja: 03.09.2018 05:50

Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół - jaka stawka VAT

Foto: 123RF

- Spółka (podatnik VAT czynny zamierza sprzedać urządzenia multiboard (tablice interaktywne z komputerem) podmiotowi gospodarczemu, który następnie odsprzeda je placówce oświatowej. Czy spółka może do tej dostawy zastosować zerową stawkę VAT? – pyta czytelnik.

Czytaj także: Fakturę za komputery dla szkoły wystawia się na gminę

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT.

Przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Towary wymienione w załączniku

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości zero proc. podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT (zob. art. 86 ust. 13 ustawy o VAT), tj.:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

- drukarki,

- skanery,

- urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Do sprzętu komputerowego, dla którego możliwe jest stasowanie zerowej stawki VAT w przypadku ich dostawy placówkom oświatowym można zaliczyć także urządzenia multiboard (tablica interaktywna z komputerem) (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., 0114-KDIP1-2.4012.396. 2017.2.MC oraz interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2017 r., 0113-KDIPT1-1.4012.650.2017.1.MW).

Wymagane zamówienie

Preferencyjna zerowa stawka VAT dla dostawy ww. sprzętu komputerowego może być zastosowana, w przypadku dostawy dla placówek oświatowych pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT). Dostawca obowiązany jest przekazać kopię tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT).

Nie jest zatem możliwe zastosowanie preferencyjnej zerowej stawki VAT do dostawy urządzenia multiboard (tablica interaktywna z komputerem) na rzecz podmiotów gospodarczych, które następnie odsprzedadzą to urządzenie placówce oświatowej. Aby zastosować obniżoną stawkę VAT, dostawa sprzętu komputerowego musi być dokonana bezpośrednio dla placówki oświatowej. W opisanej sytuacji dla dostawy urządzenia multiboard trzeba zastosować podstawową 23-proc. stawkę VAT (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., 0114-KDIP1-2.4012.396. 2017.2.MC). ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 43 ust. 9, art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, ust. 14 i 15 oraz art. 86 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"