Fiskus akceptuje podatkowe korzyści dla biznesmenów, którzy dojeżdżają do swojej firmy z innej miejscowości. Mogą naliczać sobie diety i rozliczać je w kosztach uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj też: Czy przedsiębiorca ma prawo do diety i czy może ją wrzucić w koszty

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy dieta to ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowych pracowników. Za podróż służbową uznaje się wykonywanie, na podstawie polecenia pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba, lub poza stałym miejscem pracy.

Dietę nalicza pracodawca. Jest zwolniona z PIT do wysokości określonych w przepisach limitów. Pracodawca ma prawo wpisać ją w podatkowe koszty.

Czy w podróż służbową może pojechać też właściciel firmy? Tak, urzędy skarbowe od lat to akceptują. Bez względu na to, jaką prowadzi działalność.

Czy jednak służbową podróżą, za którą przysługują diety, są także dojazdy do własnej firmy?

O to zapytał przedsiębiorca, który wynajmuje biuro na siedzibę firmy poza swoim miejscem zamieszkania. W biurze ma całą infrastrukturę i faktycznie tam prowadzi swoją działalność. Musi więc codziennie do niego dojeżdżać. Chce naliczać sobie diety (dziennie 30 zł) i wpisywać je do kosztów uzyskania przychodów.

Skarbówka nie miała nic przeciwko temu. Powołała się na art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy w części przekraczającej kwoty przysługujące pracownikom. Wynika z tego, że mogą być rozliczone w całości w podatkowych kosztach, jeśli tych kwot nie przekraczają.

Ta reguła dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj czy miejsce wykonywanych czynności. Wspomniany przepis nie przewiduje żadnych ograniczeń czy wyłączeń. Nie rozróżnia też wyjazdu w celu zawarcia umowy, świadczenia usługi czy też np. zakupu majątku do firmy.

Fiskus podkreślił, że decydującym kryterium rozliczenia podróży przedsiębiorcy w podatkowych kosztach jest jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Musi więc wykonywać w trakcie wyjazdu zadania związane z firmą.

Jeśli ten warunek jest spełniony, osobie prowadzącej swój biznes przysługuje prawo rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych. Do kwoty limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Skarbówka podkreśliła też, że podróżami służbowymi są nie tylko incydentalne wyjazdy, ale także realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności.

Podsumowując, przedsiębiorca może sobie przyznać dietę i zaliczyć ją do podatkowych kosztów do wysokości kwot przysługujących pracownikom.

Właściciel firmy nie odliczy natomiast faktycznych wydatków na wyżywienie poniesionych w czasie wyjazdów.

Nr interpretacji: 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA