Skarbówka zgadza się, że wyjazd do klienta to podróż służbowa. Przedsiębiorcy przysługuje więc dieta. Rozliczy ją w kosztach, przez co zmniejszy swój dochód i podatek. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią prowadzący działalność gospodarczą informatyk. Od maja jego kontrahentem jest firma z Irlandii. Zleciła mu wykonanie projektu w Hiszpanii. Ma tam przebywać prawie sześć miesięcy. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia realizacji projektu i liczby przepracowanych przy nim godzin.

Czytaj także: Podróż służbowa a podróż szkoleniowa - jak prawidłowo zakwalifikować

Informatyk uważa, że pobyt w Hiszpanii to podróż służbowa i może naliczać sobie za każdy dzień dietę. Chce ją księgować po stronie kosztów uzyskania przychodów.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy dieta to ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowych odbywanych przez pracowników. Za podróż służbową uznaje się wykonywanie, na podstawie polecenia pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba lub poza stałym miejscem pracy.

Dietę nalicza pracodawca. Jest zwolniona z PIT do wysokości określonych w przepisach limitów. Pracodawca ma prawo wpisać ją w podatkowe koszty.

Czy w podróż służbową może pojechać też właściciel firmy? Tak, skarbówka od lat to akceptuje. Bez względu na to, jaką prowadzi działalność. Zdaniem informatyka ta możliwość dotyczy także jego wyjazdu do Hiszpanii. Za podróż służbową należy bowiem uznać wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy. Zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Informatyk powołał się na art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy w części przekraczającej kwoty przysługujące pracownikom. Wynika z tego, że mogą być rozliczone w całości w podatkowych kosztach, jeśli tych kwot nie przekraczają.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Informatyk może więc sobie przyznać dietę i zaliczyć ją do podatkowych kosztów do wysokości kwot przysługujących pracownikom.

Przypomnijmy, że obecnie limity diet w podróży krajowej wynoszą 30 zł za dobę. W wyjazdach zagranicznych uzależnione są od tego, gdzie jedziemy, w Hiszpanii jest to 50 euro.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Właściciel firmy nie odliczy natomiast faktycznych wydatków na wyżywienie.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.292.2019.1.KU