Rzutem na taśmę, tuż przed upływem terminu na przesłanie fiskusowi danych z rejestru VAT w elektronicznej formie, Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy przesuwające ten termin z 25 sierpnia na 31 stycznia kolejnego roku.

Więcej czasu dostali wyłącznie podatnicy VAT z sektora finansów publicznych i wykonujący zadania publiczne, w tym duże organy administracji rządowej, gminy, szpitale i szkoły.

Sektor publiczny zgłaszał, że nie zdąży wdrożyć zmian w terminie.

podstawa prawna: Rozporządzenie ministra finansów z 24 sierpnia 2016 r. DzU z 25 sierpnia 2016 r., poz. 1337