Miesięczny czynsz najmu może być kosztem podatkowym, jeśli przyczynia się do powstania przychodu – wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Była to odpowiedź na pytania podatniczki, która prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. Siedziba kancelarii mieści się w mieście A. Tam też wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania i rodzinę. Od października 2015 r. jej jedynym klientem jest firma mająca główną siedzibę w mieście C, odległym o 350 km od jej miejsca zamieszkania. Usługi na rzecz klienta świadczy niemal wyłącznie w mieście C, niejednokrotnie po 10–12 godzin dziennie. Ze względu na znaczną odległość i wysokie koszty noclegów hotelowych wnioskodawczyni wynajęła mieszkanie w mieście siedziby kontrahenta. Wystąpiła o interpretację, by się upewnić, że może uznać miesięczny czynsz najmu za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor izby skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Przypomniał, że wydatek podlega odliczeniu, jeśli pozostaje w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Na tej podstawie dyrektor Izby uznał, że jeżeli poniesione wydatki będą spełniać wymienione warunki, to mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni musi jednak właściwie udokumentować wydatki wskazane we wniosku. Nie wystarczą faktury lub rachunki wystawione przez właściciela mieszkania. Musi mieć też dowody świadczące o wykonywaniu usług wymagających pobytu w innym mieście.

Numer interpretacji: 2461-IBPB-1-1. 4511.51.2017.1.PB