Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie w 2018 r. to 2100 zł, a stawka godzinowa wynosi obecnie 13,70 zł.

Czytaj także: Jaka płaca w przyszłym roku

GUS, że wynagrodzenie w najniższej wysokości otrzymuje ok. 1,5 mln osób, co stanowi 13 proc. ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

Wzrost płacy minimalnej spowoduje podwyższenie niektórych świadczeń ze stosunku pracy. Zmianie ulegnie: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika), odprawa pieniężna przy zwolnieniu grupowym, odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu oraz świadczenie pieniężne dla praktykanta.

Wobec powyższego koszty zatrudniania osób z płacą minimalną będą wyższe. Pracodawca wyda na pracownika z pensją minimalną o 180,73 zł więcej.

W związku ze wzrostem stawki godzinowej osoby na umowach-zleceniach i świadczące usługi otrzymają "na rękę" w nadchodzącym roku minimum 10,54 zł za godzinę pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z projektem przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.