W związku z ostatnimi wydarzeniami na kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina pasażerom o ich prawach w razie przerwy w podróży spowodowanej np. strajkiem kolejarzy, czy też opóźnienia pociągu.

Liczą się minuty

Jeżeli opóźnienia przekracza 60 minut przewoźnicy mają obowiązek zaoferowania pasażerom jedną z trzech opcji do wyboru:

- zwrotu pełnego kosztu biletu na odcinku lub odcinkach trasy, które nie zostały zrealizowane, oraz za część trasy, która została już pokonana, jeśli dalsza podróż jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży,

- kontynuowanie lub zmianę trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków przewozu w najbliższym możliwym terminie,

- kontynuowanie lub zmianę trasy podróży do miejsca docelowego przy zachowaniu porównywalnych warunków przewozu w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie.

Podróżujący pociągami typu: Express, Express InterCity, Eurocity oraz EuroNight, nie tracąc prawa do przewozu, mogą natomiast żądać odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągów:

- od 60 do 119 minut - 25 proc ceny biletu,

- od 120 minut - 50 proc. ceny biletu.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Na piśmie

Poszkodowany konsument powinien złożyć reklamację w formie pisemnej w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać przedłożona nie później niż w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach i po poinformowaniu o tym konsumenta ten czas może zostać wydłużony do trzech miesięcy. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji.

Na odpowiedź lub brak odpowiedzi na złożoną przez poszkodowanego do przewoźnika skargę lub reklamację, podróżny może odwołać się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wtedy należy dołączyć: kopię skargi skierowanej do przewoźnika, odpowiedź przewoźnika, jeżeli została udzielona, bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji i inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażera w ruchu kolejowym.

Ponadto pasażer, który z powodu opóźnienia poniósł szkodę (np. utracił części zarobków wyniku spóźnienia do pracy), może dochodzić od przewoźnika odszkodowania na drodze sądowej.