Od wielu lat na rynku zamówień publicznych istnieje spór pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami dotyczący możliwości zmiany terminu realizacji umowy po terminie jej wykonania oznaczonym w umowie. Duża część zamawiających twierdzi, że z upływem terminu oznaczonego w umowie ona wygasa i nie da się dokonać jej modyfikacji, a co za tym idzie taka zmiana terminu jest niedopuszczalna, co więcej – stanowi naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Nie sposób zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ wiele umów rezultatu pomimo upływu terminu ich wykonania (oznaczonego w umowie) nadal obowiązuje.