fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Nie można całkowicie zabronić fajerwerków

Radni Kazimierza Dolnego nie mogą zakazać używania fajerwerków
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Radni nie mogą wprowadzić całkowitego zakazu używania materiałów i środków pirotechnicznych na terenie gminy również w innym miejscach niż publiczne. Nie ma to uzasadnienia prawnego.
Wynika to z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. III SA/Lu 511/07).
Taki całoroczny zakaz przegłosowali radni Kazimierza Dolnego. Wyłączyli z niego tylko sylwestra i Nowy Rok. Osoby naruszające zakaz miały podlegać karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie wykroczeń.
Uchwałę tę uzasadnili koniecznością zapewnienia spokoju i porządku publicznego, a także bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy. Argumentowali, że imprezy, którym towarzyszą fajerwerki, są w miasteczku nagminne. Organizowane dla wąskiego grona kilkudziesięciu osób, zakłócają spokój kilku tysiącom mieszkańców, mogą też wywołać pożar.
Regulację tę zakwestionował wojewoda lubelski, uzasadniając, że narusza ona art. 40 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten pozwala wprawdzie radzie gminy wydawać przepisy porządkowe – jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego – ale po spełnieniu następujących przesłanek: materia nie jest unormowana w przepisach powszechnie obowiązujących i regulacja ta jest niezbędna dla ochrony wymienionych przez ustawodawcę dóbr.
W ocenie wojewody przesłanki te nie zostały spełnione. Nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie pojęcia "spokój i porządek publiczny". Nie każde używanie fajerwerków i nie zawsze narusza spokój i porządek publiczny bądź stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia obywateli. Dlatego należy być ostrożnym w formułowaniu tego zakazu.
Ponadto wprowadzenie zakazu w każdym punkcie na obszarze gminy (także np. na terenach prywatnych lub w miejscu zamieszkania) nie ma uzasadnia prawnego. Tego rodzaju ograniczenie sfery wolności osobistej obywateli narusza art. 31 ust 3 konstytucji, który dopuszcza ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw jedynie za pomocą ustaw, i to pod warunkiem występowania dodatkowych wymienionych w tym przepisie przesłanek.
Zdaniem wojewody radni zajęli się materią unormowaną już w art. 51 kodeksu wykroczeń. Nie ma więc obiektywnej luki prawnej, która uzasadniałaby regulowanie tej właśnie kwestii w uchwale rady miejskiej. Gmina nie może zastępować w tym zakresie właściwych organów ścigania – policji i straży miejskiej.
Argumentację organu nadzoru podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który oddalił skargę gminy i stwierdził nieważność uchwały.
Od listopada 2004 r. zakaz używania fajerwerków obowiązuje również na terenie Lęborka. Rada miejska postanowiła, że można ich używać tylko w sylwestra i Nowy Rok oraz podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu każdorazowo zezwolenia burmistrza miasta. Występujący o zezwolenie musi spełnić wszystkie wymogi określone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, Służbę Ratownictwa Medycznego oraz inne instytucje uprawnione na podstawie przepisów szczególnych. Uchwała ta nie została uchylona przez organ nadzoru.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA