fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieprecyzyjne przepisy mogą budzić wątpliwości

Rozporządzenia strefowe, określając, jakie koszty inwestycji mogą być objęte pomocą, posługują się często nieprecyzyjnymi pojęciami. Stąd mogą być wątpliwości co do prawidłowości przyjętych kryteriów
Tak jest np. w wypadku leasingu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że po zmianie przepisów od 14 lutego 2007 r. nowe regulacje odnoszą się zasadniczo tylko do tych przedsiębiorców strefowych, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w SSE od tego dnia.Obecnie wsparcie może być udzielone wyłącznie na nowe środki trwałe. Wyjątek dotyczy małych i średnich przedsiębiorców. Mogą oni zaliczać do kosztów inwestycji wydatki na zakup lub wytworzenie używanych środków trwałych (w świetle przepisów obowiązujących przed 14 lutego 2007 r. taką możliwość miały wszystkie firmy).Koszty inwestycji zwiększa też cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dodatkowo te wartości niematerialne i prawne powinny łącznie spełniać następujące warunki:- powinny być wykorzystane przez otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA