fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Wyprowadzanie ze składu podatkowego nieoznakowanych wyrobów akcyzowych

Wyprowadzanie ze składu podatkowego nieoznakowanych wyrobów akcyzowych może nastąpić tylko po powiadomieniu naczelnika urzędu celnego w tradycyjny, pisemny sposób
Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (numer interpretacji IPTPP3/443A- -5/11-2/IB).
Podatnik, na wniosek którego izba wydała rozstrzygnięcie, prowadzi skład podatkowy. Dokonuje wysyłek do innych składów, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, z wykorzystaniem komputerowego systemu EMCS (system przemieszczania wyrobów akcyzowych).
Przed każdą wysyłką towarów akcyzowych podatnik generuje w systemie komunikat – powiadomienie o wysyłce wyrobów (IE 814). Zawiera on informacje o tym, jaki towar będzie przedmiotem wysyłki, kiedy i gdzie ona nastąpi, kto będzie odbiorcą i czy na wyrobach są znaki akcyzy. Informacje za pośrednictwem izby celnej trafiają do właściwego urzędu celnego. W odpowiedzi podatnik otrzymuje komunikat o planowanej kontroli wysyłki lub jej braku.
Nie można stosować zamiennie formy pisemnej i elektronicznej
Wnioskodawca zapytał, czy komunikat elektroniczny jest równoznaczny z pisemnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu celnego przed
dniem wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego. Obowiązek złożenia pisemnego powiadomienia o planowanej wysyłce wyrobów zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ze składu podatkowego, ich umieszczeniu w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydaniu z magazynu wyrobów gotowych wynika z art. 118 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.
Zdaniem podatnika, skoro elektroniczny komunikat zawiera te same dane co powiadomienie pisemne i trafia do tego samego organu, można przyjąć, że jego wysłanie należy traktować tak jak informację pisemną. Dyrektor IS odpowiedział, że skoro przepisy rozróżniają formę pisemną i elektroniczną, to nie można stosować ich przemiennie. Dostarczenie tych samych danych, ale w innej formie jest równoznaczne z brakiem powiadomienia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA