Wynagrodzenie biegłego zawiera VAT

Przyznane biegłemu sądowemu wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez niego na zlecenie sądu usług zawiera również kwotę VAT.
[b]Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile (nr P1-P-443/0003/07/Z)[/b] po rozpatrzeniu zażalenia podatnika na postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile. Umorzył on postępowanie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia biegłego sądowego za sporządzenie opinii. Organ podatkowy I instancji uznał bowiem, że przepisy podatkowe nie regulują tej kwestii.Podatnik zmodyfikował więc swoje pytania w skierowanym do dyrektora izby zażaleniu. Chciał wiedzieć, jak obliczać VAT od wynagrodzeń biegłego sądowego. Ponieważ – jak podkreślił – biegły sądowy, wydając opinię na zlecenie sądu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (DzU nr 46, poz. 254 ze zm.).Organ podatkowy II instancji nie uchylił się od odpowiedzi na pytania nurtują...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL