Przychód pracownika niższy od kosztów uzyskania

Nasza firma opłaca za pracowników składkę ubezpieczenia na życie w wysokości nieprzekraczającej 10 zł. Jak obliczyć zaliczkę na podatek, w sytuacji gdy pracownik przebywając na chorobowym, oprócz przychodu z pracy w postaci składki, otrzymuje jedynie zasiłek chorobowy? Czy trzeba uwzględnić miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu?
[b]Nasza firma opłaca za pracowników składkę ubezpieczenia na życie w wysokości nieprzekraczającej 10 zł. Jest ona doliczana do przychodu pracownika. Jak obliczyć zaliczkę na podatek, w sytuacji gdy pracownik przebywając na chorobowym, oprócz przychodu z pracy w postaci składki, otrzymuje jedynie zasiłek chorobowy? Czy trzeba uwzględnić miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu?[/b]Koszty uzyskania mogą pomniejszać tylko przychód z pracy. Nie można ich odjąć od przychodu z innych źródeł, a do takich na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się zasiłek chorobowy z ZUS (nawet gdy jest wypłacany za pośrednictwem pracodawcy). Ponieważ przychód z pracy wynosi około 10 zł, a miesięczne podstawowe koszty uzyskania – 108,50 zł, dochód z pracy do opodatkowania będzie równy 0 zł.[b]Nadwyżki kosztów ponad przychód z pracy nie można odjąć od zasiłku chorobowego. W efekcie pracodawca powinien obliczyć zalicz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL