OT Logistics ma nową trzyletnią strategię

Do 2027 r. grupa chce istotnie poprawić wyniki finansowe, do czego mają przyczynić się m.in. inwestycje w terminale morskie w Gdyni i Świnoujściu. Planuje też zwiększyć dywidendę.

Publikacja: 07.05.2024 11:16

Kamil Jedynak, prezes OT Logistics

Kamil Jedynak, prezes OT Logistics

Foto: materiały prasowe

Rada nadzorcza OT Logistics podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłożonej przez zarząd spółki strategii grupy kapitałowej w perspektywie do 2026 r. Dokument opisuje działania jakie mają być realizowane w najbliższych trzech latach oraz jakie mają dać efekty w 2027 r. „ Dokonaliśmy gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla grupy OTL w najbliższych latach. W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję grupy kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Jedynak, prezes giełdowej spółki.

Ambitne cele OT Logistics

Dodaje, że przy opracowywaniu strategii wzięto pod uwagę zarówno bardzo duży popyt na świadczone przez firmę usługi w ostatnich dwóch latach, jak i przejściowe osłabienie korzystnych trendów widocznych na początku tego roku. W efekcie w przyjętym dokumencie założono trzy filary wzrostu. Grupa planuje stać się uniwersalnym operatorem logistycznym, oferować pełny łańcuch usług logistycznych oraz poprawić swoją efektywność.

„Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych” - twierdzi Jedynak.

Do podstawowych celów jakie chce realizować firma zalicza w perspektywie do 2027 r. wzrost skonsolidowanych przychodów do 916 mln zł z 592 mln zł zanotowanych w ubiegłym roku. Celem jest też osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 28 proc. (w 2023 r. było to 32 proc.) oraz przeznaczenie 256 mln zł na inwestycje w latach 2024-2026. „Realizację tych celów mają zapewnić zwiększone przeładunki towarów masowych, drobnicowych i ro-ro oraz wyższe wolumeny ładunków przewożonych koleją” - przekonuje Jedynak.

Inwestycje i dywidenda

Zarząd zakłada, że w 2027 r. grupa przeładuje w sowich terminalach morskich 8,4 mln ton ładunków masowych i 2,4 mln ton ładunków drobnicowych oraz przewiezie koleją 3,2 mln ton różnych towarów. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 5,7 mln ton, 1,4 mln ton oraz 1,7 mln ton.

Aby założone cele były możliwe do realizacji, konieczne są inwestycje w każdym z kluczowych biznesów spółki, w tym zwłaszcza w obszarze działalności portowej. „Główne inwestycje w OT Port Gdynia to rozbudowa terminala zbożowego oraz rozwój terminala ro-ro. Dzięki tym działaniom możliwe będzie podwojenie raty przeładunkowej i wolumenu przeładunku agro oraz zwiększenie bazy magazynowej i uruchomienie dowozów kolejowych dla produktów tego typu” - informuje Grzegorz Zubrzycki, wiceprezes OT Logistics. W efekcie OT Port Gdynia ma umocnić swoją pozycję, jako wiodący uniwersalny terminal w Polsce, którego działalność będą wspierać zwiększane przeładunki ro-ro oraz podwojone przeładunki papieru i celulozy.

Z kolei w OT Port Świnoujście zarząd planuje zarówno inwestycje w rozwój terminali, jak również modernizację procesu rozładunku i załadunku statków. Ponadto w obu zależnych firmach portowych prowadzone będą działania zmierzające do rozszerzenia zakresu obsługiwanych ładunków o całkiem nowe grupy towarowe.

Mimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych zarząd OT Logistics chce też dużą cześć wypracowywanych zysków spółki przeznaczać do podziału pomiędzy swoich udziałowców. „Z punktu widzenia naszych akcjonariuszy istotną informacją jest, że w ramach strategii została przyjęta również polityka dywidendowa. Zakłada stałą wypłatę dywidendy w perspektywie długoterminowej w wysokości nie niższej niż 75 proc. zysku netto spółki” – podaje Daniel Górecki, członek zarządu OT Logistics.

Rada nadzorcza OT Logistics podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłożonej przez zarząd spółki strategii grupy kapitałowej w perspektywie do 2026 r. Dokument opisuje działania jakie mają być realizowane w najbliższych trzech latach oraz jakie mają dać efekty w 2027 r. „ Dokonaliśmy gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla grupy OTL w najbliższych latach. W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję grupy kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Jedynak, prezes giełdowej spółki.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transport
Ryanair kusi klientów nowymi promocjami. Trzeba się jednak spieszyć
Transport
Rosną dotacje do elektrycznych aut. Rząd zaskoczył wysokością dopłat
Transport
Tańszy przejazd koleją do Niemiec. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę na Euro 2024
Transport
Drugie podejście Gdyni do agroportu. Chętna KGS. Mamy też odpowiedź Viterry
Transport
Przewoźnicy liczą na ożywienie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?