Remontując, zachowujemy, ulepszając – powiększamy wartość

Wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość i stają się kosztem dopiero w formie odpisów amortyzacyjnych rozłożonych na wiele lat. Wydatki na remonty od razu rozliczamy w kosztach firmy. Odróżnienie jednych od drugich ma więc dla przedsiębiorców niebagatelne znaczenie
– Czy wydatki na utwardzenie parkingu przed siedzibą firmy są remontem, czy ulepszeniem środka trwałego? – pyta czytelnik DF.Wszystko zależy od tego, jaki jest charakter tych wydatków (zakres przeprowadzonych robót). Czy mają one przywrócić pierwotną wartość użytkową parkingu, czy też ją zwiększyć. W pierwszym przypadku będziemy mieć do czynienia z remontem, a wydatek na ten cel – bez względu na wartość – można w całości ująć w kosztach firmy. W drugim dojdzie do ulepszenia środka trwałego, a nakłady ulepszeniowe zwiększą jego wartość początkową, czyli podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się ich:- przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,- rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp.,- rekonstrukcję, a więc odtworzenie (obudowanie) zużytych ca...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL