fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Fiskus ingeruje powyżej limitu

Jeśli darowizny od jednego darczyńcy uzyskane w ciągu pięciu lat nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, nie trzeba składać zeznania ani zawiadamiać o nich urzędu skarbowego
Czytelnik jest studentem informatyki. Nie pracuje, nie ma żadnych dochodów. W 2006 r. otrzymał kilka darowizn w kwotach wolnych od podatku od członków rodziny należących do I, II i III grupy podatkowej. Pieniądze te wykorzystał na zakup pierwszego mieszkania w 2007 r. Pyta, czy na koniec 2006 r. powinien był złożyć w urzędzie skarbowym PIT z podaniem ogólnej sumy otrzymanych darowizn i zapłacić z tego tytułu podatek.
W 2006 r. nie było takiego obowiązku i nie ma go także obecnie, jeśli darowizny od tego samego darczyńcy z ostatnich pięciu lat poprzedzających rok uzyskania ostatniej nie przekraczają kwoty wolnej, właściwej dla danej grupy podatkowej. Zeznania się nie składało i nie składa, nawet jeśli darczyńców było kilku, ale żadna darowizna nie przekroczyła kwoty wolnej. 2 grudnia 2005 r. potwierdziło to MF w piśmie zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru (sygn. LK-834-38/BG/05/71), w pełni aprobowanym przez wszystkie urzędy skarbowe. Nie ma też żadnych podstaw do sumowania darowizn otrzymanych od różnych darczyńców.
Można dodać, że darowizny przeznaczone na cele mieszkaniowe, które pochodzą od bliskich zaliczanych do I grupy podatkowej, mają jeszcze limitowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn: 9737 zł (ponad kwotę wolną), gdy darczyńcą jest jedna osoba, oraz 19 274 zł (ponad kwoty wolne), gdy darowizna pochodzi od więcej niż jednej osoby (np. od ojca i matki). Również te limity rozliczane są w okresie pięcioletnim liczonym od daty ostatniej darowizny. Do ich ustalenia sumuje się wszystkie darowizny z tego okresu uzyskane od tej samej osoby z darowizną ostatnią. Jeśli więc darowizna mieszkaniowa nie przekracza kwoty wolnej i zwolnionej z podatku, nie było i nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego czy zawiadamiania o niej urzędu skarbowego. Nie wchodzi też w rachubę składanie zeznania PIT od darowizn, bo on obejmuje dochody obciążone podatkiem od dochodów osobistych, a darowizny są objęte podatkiem od spadków i darowizn. A z tego rozliczamy się na formularzu SD-3. Inną kwestią jest zawiadomienie fiskusa o spadkach i darowiznach, bo od 1 stycznia 2007 r. warunkuje to skorzystanie z nowego, całkowitego zwolnienia najbliższych z podatku od nich. Ale i to zawiadomienie nie jest potrzebne, jeśli wysokość darowizny nie przekracza wskazanych limitów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA