fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mniej układów zbiorowych mimo pędzącej gospodarki

Mimo dobrej koniunktury gospodarczej firmy ograniczają pracownikom wiele przywilejów. Dotyczy to m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy dodatków za nadgodziny
Zdanych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ostatnich latach strony rzadziej wprowadzają do układów zbiorowych pracy uregulowania korzystniejsze od powszechnie obowiązujących. Układy zawierane przez pracodawców i związki zawodowe określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.Na 177 zarejestrowanych w 2006 roku układów tylko 45 przewidywało uprawnienia i świadczenia na poziomie wyższym od gwarantowanych przez prawo pracy. Dobra koniunktura nie wpłynęła na zmianę dotychczasowego trendu.A wszystko dlatego, że proces tworzenia i modyfikowania układu zbiorowego jest skomplikowany i długotrwały. Pracodawcy nie chcą brać na siebie zobowiązań, od których trudno im będzie się w przyszłości uwolnić. Co prawda Trybunał Konstytucyjny ułatwił przedsiębiorcom możliwość wypowiadania układu, jednak negatywne doświadczenia zniechęcają do zawierania nowych porozumień zbiorowych z załogą.Zdecydowana większość pracodawców woli wprowadzać regulamin...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA