fbTrack

Firma wypłaca zatrudnionym premie i nagrody

Firmy często przyznają pracownikom dodatkowo premie lub nagrody, by ich skłonić do lepszej wydajności czy lojalności. Pracodawcy mylą powszechnie te świadczenia, co zwykle kończy się sporem na sali sądowej
Obowiązkowe składniki wynagrodzenia określa kodeks pracy. Są to np. wynagrodzenie za pracę, przestój, za dyżur, za godziny nadliczbowe czy za czas choroby. Tyle przynajmniej zakłady muszą płacić pracownikom. Jeśli chcą, mogą im jednak przyznać coś więcej. Korzystają często z tej możliwości, wprowadzając dobrowolnie do przepisów zakładowych (układów zbiorowych czy regulaminów płacowych) premie i nagrody. Chcą sobie kupić w ten sposób większą lojalność, sumienność czy zapewnić lepszą jakość wykonywanych zadań.Premia stanowi składnik wynagrodzenia. Znaczy to, że prawo do niej powstaje po spełnieniu określonych warunków. Jest to więc obligatoryjny składnik wynagrodzenia.Rola pracodawcy sprowadza się jedynie do stwierdzenia, czy zatrudniony spełnia warunki nabycia premii. Jeśli tak, szef nie może odmówić jej przyznania. Gdy jednak odmówi, pracownikowi służy roszczenie o wypłatę świadczenia. Przyznanie bądź nieprzyznanie premii nie zależy za...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL