fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia wesprze polską energetykę odnawialną

Warto pomyśleć o inwestowaniu w odnawialne źródła energii. W latach 2007 - 2013 firmy i samorządy, które to zrobią, mogą liczyć na dofinansowanie z puli pół miliarda euro w ramach polityki spójności
Głównym źródłem pomocy publicznej na przedsięwzięcia w sektorze energetyki będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), w ramach którego Priorytet X: "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" przewiduje nowe, niewystępujące w poprzedniej perspektywie budżetowej (2004 - 2006) możliwości wsparcia dla projektów mających na celu poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji energii, jak również wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw.Pomoc ta jest adresowana raczej do większych firm, gdyż na dofinansowanie mogą liczyć projekty o wartości co najmniej 20 mln zł.Wnioski będą mogły składać przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie zawartych z nimi umów oraz te, w których samorząd posiada większość udziałów lub akcji.Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym zarówno Polska, jak i inne państwa członkowskie musi osiągnąć określon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA