fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zarząd musi dbać, aby wniosek o upadłość był prawidłowy

Osoba zasiadająca w zarządzie zwolni się z odpowiedzialności za zaległości podatkowe, jeśli w odpowiednim czasie wystąpi o upadłość spółki. Musi to być jednak wniosek skuteczny
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 3 sierpnia tego roku.Sprawa dotyczyła zaległości w VAT powstałych w czasie, gdy skarżący zarządzał spółką. Urząd skarbowy, po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji wobec firmy, wydał decyzję o solidarnej odpowiedzialności członków jej zarządu. Powołał się na art. 116 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja z majątku spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej okazała się w całości lub w części bezskuteczna, to za zaległości podatkowe odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu. Jednocześnie mogą oni zwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe).Innym sposobem jest przedstawienie dowodów, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez ich winy, lub wskazanie mienia spółki, z ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA