fbTrack

Nieruchomości

Zasady wykupu mieszkań od gminy

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Mieszkanie od gminy można wykupić z wysokim upustem. Czasami jednak trzeba zwrócić bonifikatę
Rynkowe ceny mieszkań są wysokie. Tymczasem gminy sprzedają je z bardzo wysokimi bonifikatami. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zmusić ich do sprzedaży. Jeżeli nie zechcą się wyzbyć swojej własności, to mają do tego prawo. Skargi i ponaglenia najemców nic nie pomogą.
System sprzedaży jest bowiem inny niż mieszkań spółdzielczych. W ich wypadku lokatorowi przysługuje roszczenie do spółdzielni, a ta musi przewłaszczyć mieszkanie, jeśli zainteresowany spełni wszystkie warunki zawarte w przepisach. Jeśli spółdzielnia tego nie zrobi, można wystąpić w tej sprawie do sądu, a jego wyrok zastąpi brak oświadczenia woli spółdzielni. Gdy gmina zdecyduje się na sprzedaż, to sama występuje do najemcy z propozycją wykupu lokalu (art. 34 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE1BE3E4C34A32623048B45FA199C764?id=357084]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link]). Zawsze jednak lokator, który chce wykupić mieszkanie, może wysłać wniosek w tej sprawie do gminy, nie jest on jednak dla niej wiążący.
Warunki nabycia mieszkań komunalnych nie są jednolite. Zasady ogólne bowiem unormowane są w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/link], natomiast kwestie szczegółowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte są w uchwałach władz lokalnych. Gminy zwykle proponują najemcom bonifikaty, same też ustalają ich wysokość, najczęściej wynosi ona od 80 do 90 proc. wartości lokalu. Są jednak i takie, w których upusty sięgają aż 95 proc. wartości lokalu. Wysokość bonifikaty uzależniają od różnych czynników. Niektóre zwracają uwagę na stan techniczny budynku i mieszkania, inne np. na to, jak długo jest się najemcą mieszkania komunalnego. Najemca musi oddać bonifikatę, jeżeli sprzeda lokal w ciągu pięciu lat od daty jego nabycia. Od tej zasady są wyjątki. Upustu nie trzeba będzie oddawać, jeżeli pieniądze zostaną w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży przeznaczone na nabycie innego mieszkania lub nieruchomości na cele mieszkaniowe. W tym ostatnim wypadku chodzi m.in. o nabycie domu. Bardzo często w praktyce określenie, co jest, a co nie jest celem mieszkaniowym, wywołuje kontrowersje: np. czy prowizja wypłacona pośrednikowi, który pomógł znaleźć inny lokal, jest takim celem czy też nie? Wiele gmin uważa, że nie, niektóre tego rodzaju sprawy miały nawet swój finał w sądzie. Nowelizacja dopuszcza także możliwość zamiany jednego mieszkania na inne lub na dom bez konieczności zwrotu bonifikaty. Dotyczy to także zamiany dokonanej w celu rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy domu lub mieszkania (w celu polepszenia warunków lokalowych). Podobne zasady będą obowiązywały wykupującego mieszkanie, gdy zbędzie je osobie bliskiej. Jeżeli złamie ona wymienione wyżej zasady, musi zwrócić bonifikatę. Rada gminy może zrezygnować z żądania zwrotu, np. gdy rodzina zbywającego znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL