fbTrack

Edukacja bez pieniędzy

www.sxc.hu
Publikacja z 13 sierpnia komentarza do:-[link=http://www.rp.pl/artykul/212356,521362_Rozporzadzenie_o_refundowaniu_wynagrodzen_mlodocianych_z_komentarzem.html]rozporządzenia o refundowaniu wynagrodzeń młodocianych [/link]-[link=http://www.rp.pl/artykul/212356,521368_Ustawa_o_systemie_oswiaty___wyciag__z_komentarzem.html]ustawy o systemie oświaty (wyciąg z komentarzem)[/link]wywołała żywy odzew u czytelników. Oto jeden z problemów, o których rozwiązanie zwrócili się do nas.[b]– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zawiera umowy z uczniami szkoły specjalnej, którzy są już pełnoletni. Nie podpisuje jednak z nimi umowy o przygotowanie zawodowe, ale zwykłą umowę o pracę na czas określony aż do momentu ukończenia trzyletniej szkoły zawodowej.Ci uczniowie też zdają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców. Czy pracodawcy przysługuje refundacja wynagrodzeń i składek ZUS i dofinansowanie kosztów kształceni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL