Jak dzielić pieniądze po licytacji komorniczej

www.sxc.hu
Jeśli pieniędzy nie wystarcza na spłacenie wszystkich wierzycieli, należności z tej samej kategorii są spłacane proporcjonalnie
[b]Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 87/09)[/b] wyjaśnił, że przy obliczaniu tego stosunku należy uwzględniać należność główną z odsetkami i kosztami postępowania.Kolejność spłaty długów z sumy uzyskanej przez komornika określa – dzieląc je na dziesięć kategorii – art. 1025 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=92E73A35E19F8AC47EBCA006BAB496E6?id=70928]kodeksu cywilnego[/link].[srodtytul]Liczy się kategoria[/srodtytul]Tego rodzaju kategoryzacja ma dla wierzycieli zasadnicze znaczenie. Decyduje o szansach na odzyskanie należności, jeśli kwota uzyskana przez komornika nie wystarcza na spłacenie wszystkich. Zasada bowiem zapisana na taki wypadek w art. 1026 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FA1714F0C5CB1C077F15F0B552E19F0B?id=70930]kodeks postępowania cywilnego[/link] jest taka, że należności zaliczane w art. 1025 k.p.c. do kategorii czwartej, piątej i ósmej są spłacane w kolejności odpowiadającej przysł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL