Czas na roczną korektę funduszu socjalnego

Rzeczpospolita
Końcówka grudnia to okres, kiedy musimy ponownie przeliczyć odpisy na zfśs, tym razem na podstawie faktycznego średniorocznego zatrudnienia
Tylko w ten sposób wywiążemy się z obowiązku finalnego bilansu środków figurujących na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.Wynika on z § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304867]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DzU nr 43, poz. 349)[/link]. Przedstawiamy krok po kroku, jak dokonać rocznej korekty odpisów.[srodtytul]Wyliczenia dwukrotnie[/srodtytul]W trakcie roku dokonujemy odpisów na zfśś na podstawie średniorocznego planowanego stanu zatrudnienia. Robimy to, dodając przeciętne liczby pracowników w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego i dzieląc wynik przez 12. W ten sam sposób postępujemy w końcówce roku, tyle że na podstawie faktycznej średniorocznej liczby zatrudnionych.Przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach szacujemy według jednej...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL