W kolejnym roku spółka zastosuje nowe przepisy

www.sxc.hu
[b]Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2008 r. i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2009 r. Czy do zdarzeń gospodarczych zaistniałych po 31 grudnia 2008 r. spółka powinna stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. czy też w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?[/b]Z art. 9 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. wynika, że [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]podatnicy CIT[/link], u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2009 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2.Jedynie zatem w przypadku podatników, którzy wybrali rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym, do roku podatkowego roz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL