Sfera budżetowa

Czy istnieje zakaz zatrudniania pielęgniarek w domach dla emerytów i rencistów?

Nie, ale istnieją ograniczenia dotyczące zasad świadczenia pracy przez pielęgniarki w takich placówkach oraz jej finansowania
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 lipca 2008 r.: - usługi zdrowotne powinny być udzielane mieszkańcom domów pomocy społecznej (DPS) na takich samych zasadach jak osobom, które potrzebują pomocy medycznej w warunkach domowych,
- w celu realizacji tej ogólnej zasady Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zawierać umowy o zadaniową realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, - DPS może dodatkowo zatrudnić (z własnych środków) pielęgniarki, które świadczą usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o ubezpieczeniu w NFZ. Istnieją jednak możliwości prawne, aby pielęgniarki już zatrudnione w DPS i finansowane z pieniędzy pomocy społecznej zawierały dodatkowo kontrakty na pielęgniarską opiekę środowiskową finansowaną przez NFZ. [b]Czytaj również artykuł [/b]"[link=http://www.rp.pl/artykul/55682,400765_Wazniejsza_profesja_niz_misja.html][b]Ważniejsza profesja niż misja[/b][/link]" [b]Zapraszamy również do serwisu o[/b] [link=http://www.rp.pl/temat/215018.html]Lekarzach[/link]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL