Poradniki

Zwolnienie bez względu na datę nabycia

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Bez podatku sprzedasz nieruchomości na cele publiczne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz kupione w ramach rekompensaty za mienie zabużańskie
Ulgi te obowiązują bez względu na to, kiedy uzyskaliśmy te nieruchomości, prawa spółdzielcze, użytkowanie wieczyste (przed 1 stycznia 2007 r., między tą datą a 31 grudnia 2008 r. czy od 1 stycznia 2009 r.). Nie ma też znaczenia, jaki czas upłynął między nabyciem a sprzedażą.
[srodtytul]Grunty rolne na cele rolne [/srodtytul] Wolne od PIT jest odpłatne zbycie gospodarstw rolnych i gruntów wchodzących w skład takich gospodarstw (art. 21 ust. 1 pkt 28 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link]). Zwolnienie dotyczy zarówno nieruchomości uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r., jak i nieruchomości nabytych po tej dacie, bez względu na sposób ich nabycia (kupno, spadek, darowizna, zamiana).
Nie obowiązuje, jeśli w związku ze sprzedażą grunty straciły charakter rolny. Także wówczas, gdy wskutek sprzedaży grunt faktycznie utracił taki charakter, choć według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest położony na terenie upraw rolnych bez możliwości wznoszenia na nich jakichkolwiek obiektów budowlanych (tak [b]wyrok NSA z 16 maja 2001 r., I SA/Gd 1290/00). [/b] Przepis przewidujący to zwolnienie w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2008 r. wyłączał je także wówczas, gdy grunty gospodarstwa rolnego w wyniku sprzedaży traciły charakter leśny. Teraz już nie ma takiego zastrzeżenia, utrata charakteru leśnego przez grunty nie ma więc wpływu na prawo do zwolnienia. Warto dodać, że jeśli sprzedawana nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, transakcja jest też zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. [srodtytul]Rekompensaty dla Zabużan [/srodtytul] Wolne od tego podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości uzyskanych jako rekompensata za mienie pozostawione za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 30 ustawy o PIT). Chodzi o nieruchomości, przy których kupnie (na własność lub z prawem użytkowania wieczystego) od Skarbu Państwa na poczet ceny zaliczona została wartość majątku pozostawionego na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, które znalazły się poza obecnymi granicami Polski. Zwolnienie to, adresowane do Zabużan i ich spadkobierców, dotyczy sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za które zapłacili w całości lub części wartością pozostawionego majątku, uzyskanych na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171982]ustawy o rekompensatach dla Zabużan z 2003 r. [/link] [wyimek]Wolne od PIT jest odpłatne zbycie gospodarstw rolnych i gruntów wchodzących w skład takich gospodarstw[/wyimek] Zwolnienie to obejmuje cały przychód ze sprzedaży, także wówczas, gdy tylko część ceny nieruchomości została pokryta w formie zaliczenia wartości postawionego majątku. Inaczej rzecz się ma, gdy chodzi o sprzedaż nieruchomości nabytych na podstawie aktualnie obowiązującej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179034]ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP[/link]. Dotyczące ich zwolnienie obejmuje tylko przychody z ich sprzedaży do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia ich nabycia (art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. b ustawy o PIT). [srodtytul]Sprzedaż na cele publiczne [/srodtytul] Nie zapłacisz podatku od pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na rzecz gminy lub Skarbu Państwa nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie, stosownie do procedury wynikającej z ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT). Chodzi o cele publiczne, takie jak: - wydzielenie gruntów pod drogi, urządzenia transportu publicznego, lotniska, linie kolejowe itd., - budowa i utrzymanie przewodów służących do przysłania mediów (energii elektrycznej, wody itp.), - budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowych, urządzeń do odprowadzania ścieków, składowania odpadów, urządzeń drenażowych itp., - budowa pomieszczeń organów władzy i administracji, sądów, prokuratur, szkół, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek wychowawczych itd., - zakładanie cmentarzy. Zwolnienie to obejmuje także przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedanych w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F4F226132B52768AFA23AB9F37BA1810?id=175872]ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami[/link] (art. 109). Prawo pierwokupu ustawa ta przyznaje tylko gminie. Dotyczy ono wyłącznie: nieruchomości nabytej uprzednio (kupionej na własność) przez sprzedającego ją od Skarbu Państwa lub od gminy albo oddanej mu w użytkowanie wieczyste, jeśli nie została zabudowana; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, bez względu na sposób jej nabycia; nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym na cele publiczne; nieruchomości zabytkowych. Co ważne, podatek się należy, jeśli nieruchomość sprzedawana na cele publiczne lub w ramach prawa pierwokupu przysługującego gminie została nabyta w okresie dwóch lat przed sprzedażą za cenę niższą o 50 proc. od ceny uzyskanej ze sprzedaży, chyba że sprzedający może skorzystać z innego zwolnienia, np. gdy chodzi o nieruchomości kupione do 1 stycznia 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r. – ze zwolnienia dla inwestujących pieniądze ze sprzedaży we własny dach nad głową. [srodtytul]Inne zwolnienia[/srodtytul] Poza wskazanymi tu zwolnieniami obowiązują też inne, których zakres zmieniał się wraz z przepisami dotyczącymi zasad opodatkowania nieruchomości. Obowiązują dziś one w trzech wersjach: sprzed 1 stycznia 2007 r., od tej daty do 31 grudnia 2008 r. i od 1 stycznia 2009 r. Omówimy je w dalszej części poradnika. [ramka][b]Od mieszkania z ulgą na wynajem podatek przez dziesięć lat [/b] W odniesieniu do mieszkań lub domów wzniesionych z wykorzystaniem ulgi na budowę domów wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem okres, w którym sprzedaż i zamiana pociąga za sobą obowiązek zapłacenia 10 proc. PIT przy sprzedaży, wynosi nie pięć, a dziesięć lat. Ulgi tej nie ma od 2001 r. (w ramach praw nabytych przysługiwała do 2003 r.), ale nadal obowiązują przepisy normujące sytuacje, w których ulgę tę trzeba zwrócić, a także przepis wydłużający do dziesięciu lat okres, w którym przychód ze sprzedaży takich domów lub ich części objęty jest tym podatkiem. Ów dziesięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie, tj. inwestor otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynku. Od zapłaty podatku uwalnia wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. [/ramka] [ramka][srodtytul]Czytaj też: [ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401346.html]Podatek przy sprzedaży w trzech wersjach[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401407_Aby_uniknac_daniny_zawsze_wystarczy_piec_lat.html]Aby uniknąć daniny zawsze wystarczy pięć lat[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401409_Kupiles_przed_2007_rokiem__oddasz_10_procent_przychodu.html]Kupiłeś przed 2007 rokiem, oddasz 10 procent przychodu[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401410_Zainwestujesz_w_dach_nad_glowe__nie_dzielisz_sie_z_fiskusem.html]Zainwestujesz w dach nad głowę, nie dzielisz się z fiskusem[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401413_19_proc__podatek_od_zysku.html]19-proc. podatek od zysku[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401415_Z_obowiazku_wobec_fiskusa_uwolni_meldunek.html]Z obowiązku wobec fiskusa uwolni meldunek[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401422_Reaktywacja_ulgi_dla_inwestujacych_we_wlasne_lokum.html]Reaktywacja ulgi dla inwestujących we własne lokum[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401424_Kupujac_na_rynku_wtornym__zaplacisz_PCC.html]Kupując na rynku wtórnym, zapłacisz PCC[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401365,401425_Ile_zaplacimy_za_akt_notarialny_i_wpis_do_ksiegi_wieczystej.html]Ile zapłacimy za akt notarialny i wpis do księgi wieczystej[/link] [/li][/ul] [/ul] [/srodtytul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL