Ignorowanie listonosza uchroni przed zwolnieniem?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy osoba, która nie odbiera korespondencji z firmy, spodziewając się wypowiedzenia, powstrzyma operację zwalniania jej z pracy?
[b]Nie.[/b] Ignorowanie listonosza i wyrzucanie awiza do kosza nie jest metodą na zablokowanie takiej operacji. Zagadnienie to było rozpatrywane przez Sąd Najwyższy, bo nieodbieranie korespondencji jako pomysł na obronę przed skutecznym doręczeniem wypowiedzenia nie jest nowe.W [b]wyroku z 5 października 2005 r. (sygn. I PK 37/05) SN[/b] orzekł, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez adresata z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z oświadczeniem pracodawcy .Zgodnie zaś z [b]wyrokiem z 11 grudnia 1996 r. (sygn. I PKN 36/96)[/b] złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje także wówczas, gdy zainteresowany, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczeni...
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL