fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Czy potrzebna jest zgoda konserwatora na remont lokalu w zabytkowym budynku?

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
[i][b]Czy do remontu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wpisanym do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgody konserwatora zabytków? Dodam, że nie będzie to gruntowny remont, chodzi o wyremontowanie łazienki, podłóg i zmianę grzejników. [/b][/i]
[i]-M.T.[/i] Pod pojęciem remontu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]ustawa Prawo budowlane[/link] rozumie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym). Z tej definicji wyłączone są tylko proste prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji, np. malowanie ścian. Prace takie nie stanowią także robót budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych.
Przystąpienie do jakichkolwiek robót budowlanych w zabytkowym budynku lub jego otoczeniu wymaga zgody wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków. Obowiązek ten wynika wprost z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170666]ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[/link]. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien wskazywać m.in. zakres i sposób prowadzenia prac (konserwatorzy żądają zwykle dokładnego opisania kolejnych prac) oraz osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi. Musi to być ktoś, kto ma odpowiednie uprawnienia budowlane i co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Do wniosku należy dołączyć różne załączniki, przede wszystkim potwierdzenie prawa do władania nieruchomością (odpis księgi wieczystej) i program planowanych robót budowlanych ze wskazaniem przewidywanego terminu ich rozpoczęcia i zakończenia. Najlepiej ściągnąć odpowiedni wzór wniosku ze strony internetowej właściwego konserwatora. Pozwolenie powinno być bezpłatnie wydane w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Zgoda konserwatora zabytków nie zastępuje jednak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W przeciwieństwie bowiem do zwykłych obiektów budowlanych remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga takiego pozwolenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego). Na marginesie warto dodać, że właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie m.in. robót budowlanych przy tym zabytku. Warunki udzielania dotacji określone są w art. 76-79, a bardziej szczegółowo w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178112]rozporządzeniu ministra kultury z 6 czerwca 2005 r. [/link]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA