fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Wydarzenia

Hotel Mount Washington w Bretton Woods, w którym odbyła się konferencja ekonomiczna krajów koalicji antyhitlerowskiej
Archiwum „Mówią Wieki
">Tomasz Bohun
[srodtytul]Świat[/srodtytul]
30 czerwca 1944 roku w hotelu Mount Washington w Bretton Woods (stan New Hampshire) rozpoczęła się konferencja poświęcona ustaleniu porządku ekonomicznego w powojennym świecie. W trzytygodniowych obradach wzięło udział 730 delegatów z 44 państw koalicji. Postanowiono utworzyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – Bank Światowy, które rozpoczęły działalność po ratyfikacji porozumienia przez sygnatariuszy w 1946 roku. MFW z kapitałem 8,8 mld dolarów miał wspierać wymianę finansową i ekonomiczną między państwami członkowskimi oraz chronić je przed nadmiernymi wahaniami kursów walut. MBOiR z kapitałem 9,1 mld dolarów miał zaś wspierać odbudowę regionów zniszczonych w czasie wojny oraz stymulować rozwój państw zacofanych gospodarczo. ZSRR nie przystąpił do porozumienia. System z Bretton Woods załamał się dopiero w 1971 roku z powodu wzrastających obciążeń i odejścia wielu państw od sztywnej polityki monetarnej. [srodtytul]Europa[/srodtytul]
4 czerwca 1944 roku do Rzymu, który został ogłoszony miastem otwartym, wkroczyły wojska alianckie. Kilka dni wcześniej z Wiecznego Miasta sprawnie wycofały się wojska niemieckie marszałka Alberta Kesselringa i zajęły pozycje na linii Gotów w Toskanii. Pierwsza w Rzymie pojawiła się amerykańska 88. Dywizja, entuzjastycznie witana przez mieszkańców na Piazza Venezia. Po wyzwoleniu stolicy król Włoch Wiktor Emanuel przekazał władzę synowi Umberto, a stojący na czele rządu marszałek Pietro Badoglio podał się do dymisji. Nowego premiera wskazały partie antyfaszystowskie. Został nim polityk lewicy Ivanoe Bonomi. [srodtytul]Polska[/srodtytul] W czerwcu 1944 roku w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie Niemcy przeprowadzili dwie duże operacje przeciwpartyzanckie opatrzone kryptonimami „Sturmwind I” i „Sturmwind II”. Zamierzali zniszczyć skupione tam silne oddziały Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej oraz partyzantki sowieckiej. W operacji wzięło udział 25 tys. żołnierzy niemieckich i wschodnich formacji kolaboranckich. W pierwszej fazie operacji większość oddziałów partyzanckich zdołała się wymknąć obławie, ale 21 czerwca Niemcy zamknęli pierścień okrążenia. Doszło do ciężkich walk. Większość sił partyzanckich została rozbita przez przeciwnika dysponującego bronią pancerną, artylerią i lotnictwem. Mimo strat partyzanci związali na zapleczu zbliżającego się ze wschodu frontu siły niemieckie odpowiadające dwóm dywizjom.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA