Bez VAT od dopłat do demontażu

Stacja demontażu pojazdów otrzymuje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty do demontażu. Czy dopłaty takie stanowią dla niej obrót podlegający opodatkowaniu VAT?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu (jeśli spełnione są określone przepisami warunki). Dokonuje tego na podstawie art. 410a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.Środki przeznaczone na dopłatę są dzielone w stosunku do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masy przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.Zgodnie z art. 29 ust. 1 zdanie ostatnie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=669F86903DBC7FAABFAD5D5A47CAAEA3?id=172827]ustawy o VAT [/link]obrót podatników zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL