Po zmianie przeznaczenia towaru trzeba skorygować odliczony podatek

Rzeczpospolita
Zmieniając przeznaczenie towaru bądź usługi, możesz mieć obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego przy ich zakupie
Korektę taką sporządza się, gdy towar czy usługa zostały zakupione i były początkowo wykorzystywane do celów działalności dającej prawo do odliczenia VAT (przeważnie do działalności opodatkowanej VAT), a następnie podatnik przeznaczy je do działalności niedającej takiego prawa (zazwyczaj zwolnionej z VAT). Lub odwrotnie, gdy pierwotnie towary/usługi były wykorzystywane do działalności zwolnionej, a następnie do działalności opodatkowanej.[srodtytul]Sposoby na korektę[/srodtytul]Sposób korekty uzależniony jest od rodzaju towaru/usługi i wartości poniesionego wydatku na ich zakup oraz charakteru zmiany przeznaczenia, tj. czy jest to zmiana definitywna (np. w razie zbycia), czy niedefinitywna (gdy dany składnik majątku, po zmianie jego przeznaczenia, wykorzystywany jest nadal przez podatnika na potrzeby jego działalności).W związku z tym towary/ usługi objęte korektą można podzielić na trzy kategorie:1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne podlegając...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL