Jak i kiedy mogą świętować pracujący wyznawcy różnych religii w Polsce

Fotorzepa, Kar Karol Zienkiewicz
Komentarz do rozporządzenia z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do Kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy
[b]Rozporządzenie ministrów pracy i polityki socjalnej oraz edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do Kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (DzU nr 26, poz. 235) [/b]Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (DzU nr 29, poz. 155, z 1990 r. nr 51, poz. 297, nr 55, poz. 321 i nr 86, poz. 504, z 1991 r. nr 95, poz. 425, z 1993 r. nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. nr 59, poz. 375) zarządza się, co następuje.[b]§ 1 [Zwolnienia od pracy dla wyznawców innych religii]1. Pracownik należący do Kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A83CFBF35E1F0BC301A80FDB25E0251B?id=179944]ustawy z 17 maj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL