fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Trudniej o rentę rodzinną po rolniku inwalidzie

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Dzieci osób ubezpieczonych w KRUS mogą nie dostać renty po zmarłym rodzicu, gdy wcześniej był on rencistą
[b]Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego, która została podjęta 24 lipca 2009 r. (sygn. I UZP 8/09)[/b] w sprawie Beaty G.
Gdy po śmierci ojca-rolnika wystąpiła do KRUS o przyznanie renty rodzinnej, Kasa odmówiła wypłaty tego świadczenia. Córka mogłaby je otrzymać tylko wtedy, gdyby jej zmarły ojciec spełniał warunki do uzyskania renty lub emerytury. Krzysztof G. pobierał bowiem wcześniej rentę inwalidzką rolniczą – od 1 kwietnia 1992 r. do 30 czerwca 2002 r. – i przez to w momencie śmierci zabrakło mu wystarczającej liczby okresów podlegania ubezpieczeniom rolniczym (jednego kwartału), by mógl otrzymać to świadczenie na nowo (zgodnie z art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Gdy córka zmarłego rolnika odwołała się do sądu, ten uznał decyzję KRUS za prawidłową. Zgodnie z art. 20 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie ma bowiem możliwości zaliczenia okresów pobierania renty do stażu niezbędnego do uzyskania renty lub emerytury rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
Sąd apelacyjny, do którego trafiła sprawa, nie był pewien rozstrzygnięcia. Podobne regulacje stosowane w powszechnym systemie ubezpieczeniowym, zawarte w art. 58 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidują bowiem, że wymagany okres podlegania ubezpieczeniom powinien przypadać przed złożeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy. Stosując takie rozwiązanie w systemie rolniczym, Beata G. otrzymałaby rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Zdaniem sądu apelacyjnego takie regulacje można by zastosować za pośrednictwem art. 52 ust 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który mówi, że w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do przyznawania świadczeń z ubezpieczenia i do ich wypłaty stosuje się przepisy powszechne. Sąd Najwyższy, do którego trafiło pytanie prawne w tej sprawie, był jednak innego zdania. [b]Uznał, że nie można przenieść rozwiązań z systemu powszechnego do rolniczego. Kwestie dotyczące warunków uzyskania prawa do konkretnych świadczeń w obu tych systemach są i mogą być uregulowane odrębnie.[/b] Dodał, że art. 52 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie dotyczy warunków, jakie muszą spełnić poszczególne osoby, lecz raczej procedury przyznawania tych świadczeń.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA