Najpierw amortyzował mąż, potem żona

W „Rz” z 9 lipca br. przeczytałem, że można ustalać wartość początkową używanego samochodu na podstawie jego ceny nabycia. Czy w ten sam sposób można amortyzować auto w firmie żony po zakończeniu amortyzacji w firmie męża?
Z pytania nie wynika, czy czytelnik i jego żona równolegle prowadzą odrębną działalność, czy żona uruchomi ją dopiero po zakończeniu działalności przez męża. Jeżeli prowadziliby ją równolegle, to powinni pamiętać o zasadzie parytetu wynikającej z art. 22g ust. 11 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wówczas wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.Odnosi się to również do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, jeżeli tylko małżonkowie wykorzystują dany składnik w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. Wprawdzie w tym wypadku nie da się ustalić udziałów (współwłasność małżeńska jest bezudziałowa), ale w praktyce przyjmuje się, że małżonkowie amortyzują auto po połowie (choć dopuszczalna byłaby również inna proporcja).Jeżeli natom...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL