fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gminy ustalą nowe kryteria dochodowe

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Osoby, które nie dostały świadczeń rodzinnych, mogą do 8 sierpnia wystąpić o ich wsteczne przyznanie
Chodzi o sytuację, gdy w jednym roku kalendarzowym członek rodziny utracił i uzyskał dochód. 8 lipca, [b]z dniem ogłoszenia, wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 45/08[/b]), który uznał za niekonstytucyjne przepisy określające zasady oceny sytuacji majątkowej rodziny w takim wypadku.
W związku z tym od 8 lipca gmina, ustalając dochód rodziny, nie stosuje § 17 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2FDD3FF08DC5DAAB92AD17C0904CB871?id=178004]rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 105, poz. 881)[/link]. Teraz w razie utraty i uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy musi pomniejszyć dochód rodziny o utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o zasiłek. Dotychczas nie było to możliwe.
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, którym przed 8 lipca odmówiono prawa do świadczeń rodzinnych w związku z zastosowaniem § 17 ust. 2 rozporządzenia, mają miesiąc na wniesienie skargi do gminy o wznowienie postępowania. Podstawę do tego daje art. 145a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Gmina uchyli decyzję (lub decyzje, jeśli dotyczy to kilku okresów zasiłkowych) wydaną na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z konstytucją, ponownie rozpatrzy wniosek i ewentualnie ustali prawo do świadczeń od momentu jego pierwotnego złożenia na podstawie przepisów wówczas obowiązujących. Zainteresowani muszą się pośpieszyć. Po 8 sierpnia wsteczne uzyskanie wsparcia nie będzie możliwe. Można natomiast występować o przyznanie go na bieżąco (od miesiąca złożenia wniosku).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA