Czasami nieobecny w firmie zarabia tyle co zwykle

Autor: parn
Flickr
Przepisy przewidują wiele sytuacji, kiedy pracodawca musi zwolnić podwładnego od wykonywania codziennych zadań i jeszcze mu ten czas zrekompensować
Firma musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie m.in. za:- dwa dni w roku kalendarzowym, jeśli wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14 lat (art. 188 kodeksu pracy),- czas udziału członków komisji pojednawczej w jej pracach (art. 257 zdanie drugie k.p.),- czas konieczny do zrobienia okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 3 k.p.),- czas udziału w postępowaniu przed komisją pojednawczą osoby będącej stroną lub świadkiem (§ 8 zdanie drugie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8BAC3DCE5CC12E31AAC29BCF0F656694?id=73958] rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy; DzU nr 60, poz. 281 ze zm., dalej rozporządzenie o zwolnieniach[/link]),- czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy i wenerycznych ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL