Firma

Zorganizuj szkolenia pracowników na koszt Unii

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Na dofinansowanie kursów dla swoich załóg lub skorzystanie z usług doradczych pracodawcy z Zachodniopomorskiego mogą otrzymać nawet 21 mln zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił właśnie nabór wniosków do działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” programu „Kapitał ludzki”. Firmy z tego regionu mają szansę, aby niedużym kosztem podnieść kwalifikacje pracowników i kadry zarządzającej. Mogą dla nich zorganizować zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne. Podwładni mogą poznawać języki obce, obsługę komputera lub specjalistyczne oprogramowanie. Szkolenie pozwoli zdobyć nowe umiejętności, przydatne na innym stanowisku pracy. Firma (ale tylko z sektora MŚP) może także skorzystać z zewnętrznych usług doradczych.
Kursy obejmują np. - zarządzanie,
- identyfikację potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, - organizację pracy, - zarządzanie bhp, - elastyczne formy pracy, - wdrażanie technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, - wykorzystanie w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wysokość dotacji zależy od wielkości przedsiębiorstwa i waha się od 60 do 80 proc. dla tzw. szkoleń ogólnych i od 25 do 45 proc. dla specjalistycznych. Zasada jest taka, że mikro- i małe firmy mogą liczyć na większe wsparcie niż średnie, a te ostatnie na większe niż duże. [ramka][b]Gdzie po pieniądze[/b] Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w WUP w Szczecinie, punkcie konsultacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin (pok. 210) lub w punkcie EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin (pok. 25). Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania pieniędzy lub zamknięcia konkursu. Dodatkowe informacje i dokumentację konkursową uzyskamy w punktach konsultacyjnych w: - Szczecinie, pok. 210/211, tel. (091) 42 56 163 lub (091) 42 56 164, e-mail: [mail=pokl@wup.pl]pokl@wup.pl[/mail], - Koszalinie, pok. 25/26, tel. (094) 34 45 025 lub (094) 34 45 026, e-mail: [mail=poklkoszalin@wup.pl]poklkoszalin@wup.pl[/mail], a także na stronie internetowej [link=http://www.pokl.wup.pl]www.pokl.wup.pl[/link].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL