Bieżące składki od pensji dla przywróconego

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia jest ozusowane według przepisów obowiązujących w dniu, gdy bezprawnie zwolniony faktycznie zgłosił się do firmy, a nie w czasie, w którym był na bezrobociu
[b]Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 października 2008 r. (I UK 82/08).[/b]Stwierdził, że wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy wypłacane pracownikowi, który podjął zatrudnienie w wyniku wyroku sądu przywracającego go do pracy, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe według przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujących w czasie podjęcia pracy, tj. ponownego objęcia pracownika ubezpieczeniem i wypłaty tego wynagrodzenia.[srodtytul]Za miesiąc lub dwa [/srodtytul]Pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas, kiedy nie miał pracy. Zależnie od sytuacji może mu się należeć pensja jedno- lub dwumiesięczna albo nawet za cały okres bezrobocia (art. 47 k.p.). Jest ona rekompensatą za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę. Ma wynagrodzić pracownikowi to, że z naszej winy stracił zatrudnienie, i czas, w którym pozostawał bezrobotny. Od takiego wynagrodzenia jednak ró...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL