fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Bezpieczne, choć drewniane

Drewniane, z końca XIX wieku i sprzed drugiej wojny światowej – podstołeczne miasta mają także i takie domy komunalne i socjalne
Nie ma w naszych zasobach domów wykonanych z łatwopalnych materiałów – zapewniają urzędnicy. Jedyny taki obiekt znajduje się w Legionowie. Wszyscy pytani przez nas urzędnicy twierdzą też, że nie zaniedbują wymaganych prawem przeglądów instalacji i ogólnobudowlanych kontroli.
[srodtytul]Wołomin[/srodtytul]
Na terenie gminy są trzy budynki socjalne, w których znajduje się 20 lokali. Bloki pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku. Jak informują urzędnicy, są wykonane z cegły, a ich kontrole odbywają się regularnie, zgodnie z nakazami prawa budowlanego.
Dużo więcej, bo 118, gmina ma w zasobach budynków komunalnych, które mieszczą w sumie 2004 mieszkania. O przydział lokali komunalnych ubiega się w Wołominie ok. 900 rodzin.
Wołomińskie czynszówki powstawały w latach 1920 – 2007. – Były budowane w różnych technologiach: z cegły, betonu komórkowego, z płyt betonowych i innych materiałów – wylicza Leszek Boruc z wołomińskiego urzędu. Zapewnia, że kontrole nie wykazały, żeby w gminnych zasobach znajdowały się obiekty wykonane z łatwo- palnych materiałów.
[srodtytul]Żyrardów[/srodtytul]
Miasto, podobnie jak Warszawa, nie ma wyodrębnionych budynków socjalnych. Lokale o takim statusie, a jest ich 165, znajdują się w miejskich budynkach wzniesionych w pierwszej połowie ubiegłego wieku.
– Są to budynki murowane
– informuje Monika Walczak z żyrardowskiego urzędu. I zapewnia, że obiektów podobnych do tego, który spłonął w Kamieniu, Żyrardów w swoich zasobach nie ma. – Zgodnie z przepisami dokonujemy corocznych przeglądów kominiarskich, a co pięć lat badamy stan techniczny budynku i instalacji – zapewniają urzędnicy.
A jak wygląda sytuacja z budynkami komunalnymi? Tych miasto ma 139. Jest też współwłaścicielem 157 domów, w których działają wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie w zasobach gminy jest 2730 lokali komunalnych. 50 domów powstało po 1950 roku, pozostałe – pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Dwa są z wielkiej płyty, reszta jest murowana.
Ile rodzin czeka tu na mieszkanie od miasta? W tej chwili realizowane są listy z 2005 roku, kiedy to do przydziału lokali komunalnych zakwalifikowano 46 rodzin, z czego 22 już mieszkania otrzymały. Na lokale socjalne czekało 77 rodzin, otrzymało je 45. W latach 2006 – 2008 złożono kolejnych 340 wniosków. Są jeszcze niezweryfikowane.
[srodtytul]Otwock[/srodtytul]
W tej gminie, jak informuje Grzegorz Sitek z otwockiego urzędu, nie ma budynków, w których są same lokale socjalne albo tymczasowe. Pomieszczenia socjalne, których jest w otwockich zasobach 101, znajdują się w ponad 80 budynkach.
– Poza kilkoma wyjątkami takie lokale usytuowane są w budynkach o konstrukcji drewnianej, wybudowanych na początku XX wieku – informuje Grzegorz Sitek. Dodaje, że cały zasób mieszkaniowy gminy tworzy 507 budynków stanowiących własność i współwłasność gminy. Są w nich 2854 lokale.
Jak informuje Grzegorz Sitek, 400 z nich wzniesiono w pierwszej połowie XX wieku. Są to domy drewniane, rzadko drewniano-murowane.
W Otwocku na mieszkania od gminy czekają 52 rodziny z budynków, które są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Kolejnych 36 rodzin jest na liście przydziałów. Lokal socjalny zgodnie z wyrokami sądowymi Otwock ma przyznać 43 rodzinom.
[srodtytul]Piaseczno[/srodtytul]
W gminnych zasobach komunalnych znajdują się 24 budynki socjalne, w których są 252 lokale. Większość domów pochodzi z okresu międzywojennego.
Jeden budynek powstał w 2002 r., jeden – rok później. Wszystkie obiekty, z wyjątkiem jednego – wykonanego z drewna – są murowane. Do miejskich zasobów trzeba doliczyć 33 budynki komunalne z 304 mieszkaniami. Na przydział czynszówek w Piasecznie czeka 1050 rodzin, socjalnego – 900.
Domy komunalne w większości pochodzą z okresu międzywojennego, a tylko trzy z lat 1996 – 1999 są murowane. – W naszych zasobach nie ma budynków z materiałów łatwopalnych – mówi Elżbieta Pietranik z piaseczyńskiego urzędu. Dodaje, że od 2 kwietnia trwa przegląd techniczny wszystkich budynków, które są własnością gminy albo są pod jej zarządem.
[srodtytul]Legionowo[/srodtytul]
W miejskich zasobach znajduje się osiem budynków socjalnych ze 140 lokalami. Są wśród nich obiekty murowane, są budynki kontenerowe, a jeden: stalowo-drewniany, wykończony jest płytami eternitowymi. Jak informują urzędnicy z Legionowa, ten ostatni dom przy ul. Sikorskiego 11a, w którym znajduje się 25 lokali, jest wykonany z materiałów łatwopalnych. Dom powstał w 1964 roku. Urzędnicy zapewniają: budynki socjalne są na bieżąco nadzorowane.
Budynków komunalnych jest w Legionowie 36. Znajdują się w nich 362 mieszkania komunalne. Pierwsze domy powstawały przed wojną (w latach 1926 – 1939). Są murowane albo drewniane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA